Tågstoppen i Knivsta och Märsta

Skriftlig fråga 2016/17:1123 av Niclas Malmberg (MP)

Niclas Malmberg (MP)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen har på ett mycket klokt sätt agerat för att långsiktigt säkerställa nattågstrafiken. Utöver att rädda nattågstrafiken som sådan visar regeringens agerande att den politiska styrningen över SJ fungerar.

Mot bakgrund av att SJ också aviserat att resonemang förs om att halvera antalet stopp i Knivsta och Märsta vill jag därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder vidtas eller planeras för att säkerställa att en god tillgänglighet till tågtrafik upprätthålls i Knivsta och Märsta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-27 Överlämnad: 2017-03-28 Anmäld: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-05
Svar på skriftlig fråga