Tågproblem i Kungsör

Skriftlig fråga 2011/12:140 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 17 november

Fråga

2011/12:140 Tågproblem i Kungsör

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sedan en tid tillbaka har Mälardalen drabbats av tågförseningar och inställda tåg. Att regeringen avsätter resurser för underhåll är mycket viktigt för vår region och för att förebygga brister i kommunikationerna till och från Stockholm. De mindre kommunerna i Västmanland är särskilt beroende av fungerande tågförbindelser till större orter som Eskilstuna, Västerås och Stockholm för att studerande och de som arbetar ska kunna komma fram i tid. På mindre orter som Kungsör har problemet varit stort och man har dels haft problem med inställda tåg, dels har ersättningsinsatserna brustit, exempelvis bussar. Det är orimligt att fortsätta på detta sätt utan att ansvariga myndigheter och SJ tar ett större ansvar. En konsekvens av detta är att familjer och enskilda väljer att flytta från Kungsör och andra mindre kommuner till större kommuner, alternativt från länet vilket inte är positivt eftersom de flesta trivs med sin bostad, men tvingas flytta på grund av kommunikationerna.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturministern:

Vad avser statsrådet att göra för att tågkommunikationerna och ersättningsinsatserna ska fungera mer tillfredsställande i Västmanland?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-17 Anmäld: 2011-11-17 Svar anmält: 2011-11-24 Besvarad: 2011-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-24)