tågpendeln Uppsala-Stockholm

Skriftlig fråga 2001/02:1573 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 30 augusti

Fråga 2001/02:1573

av Harald Nordlund (fp) till näringsminister Björn Rosengren om tågpendeln Uppsala-Stockholm

Tålamodet hos pendlarna mellan Uppsala-Stockholm börjar nu ta slut. Antalet pendlare i båda riktningarna är cirka fyra miljoner på årsbasis. Förseningar och inställda avgångar är sedan lång tid tillbaka alltför vanliga. Näringsministern har tidigare lovat att ta itu med problemet. Resenärerna har dock inte kunnat se någon förbättring. Möjligheten att få kontakt med ansvariga inom SJ tycks inte finnas. Pendlarna är inte nöjda med att samtal ska föras med SJ-ledningen. Nu förväntar man sig omedelbara och tydliga förändringar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsministern:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att få ett slut på förseningar och inställda avgångar i SJ-trafiken Uppsala-Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarad: 2002-09-10 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-10)