Tågförbindelser till Kramfors

Skriftlig fråga 2011/12:620 av Sonidsson, Eva (S)

Sonidsson, Eva (S)

den 1 juni

Fråga

2011/12:620 Tågförbindelser till Kramfors

av Eva Sonidsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I augusti för två år sedan invigdes Botniabanan och ett nytt resecentrum i Kramfors. Förväntningarna var stora hos resenärer, kommunen och näringslivet. Äntligen skulle kommunikationerna förbättras och transporterna förenklas. Men så blev det inte.

Att trafiken inte omedelbart skulle nå kommunen var klart från början, eftersom delar av banan både norr och söder om Kramfors inte var färdiga. Nu snart två år senare har inte ett enda tåg nått Kramfors.

Trafikstart skulle ske i augusti 2011 och har sedan dess skjutits upp gång på gång. Lokalt har man gjort en del investeringar och planerat aktiviteter, där tågresenärer har ingått i underlaget. Dessa har gått om intet, eftersom tågen inte rullar och resenärerna uteblir.

Förtroendet för järnvägstrafiken har fått sig en allvarlig törn och nu är frågan om man verkligen kan lita på det senaste löftet att dagtåg ska börja rulla i augusti och nattåg i juli.

Det är inte acceptabelt att skattebetalarna har investerat miljarder i infrastruktur som inte fungerar. De har rätt att kräva pålitliga tågförbindelser efter åratal av planerande och byggande.

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att Kramfors äntligen får de tågförbindelser som skulle ha fungerat redan för två år sedan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-01 Svar anmält: 2012-06-08 Besvarad: 2012-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-08)