Tågavgångar i Sörmland

Skriftlig fråga 2012/13:600 av Helmersson Olsson, Caroline (S)

Helmersson Olsson, Caroline (S)

den 18 juni

Fråga

2012/13:600 Tågavgångar i Sörmland

av Caroline Helmersson Olsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket går just nu igenom tågnätet för hela Sverige. Många aktörer vill in på rälsen, och det kan bli för trångt på vissa platser. Framöver kan följden bli att färre tåg kommer att stanna i Katrineholm, Vingåker och Flen. Om det skulle bli aktuellt kommer dessa orter att drabbas på flera sätt. Många jobbpendlar i dag till olika orter som Södertälje och Stockholm. Om turtätheten skulle bli sämre kommer människors vardag att påverkas negativt. Det kan också medföra att det blir trängre på tågen och svårare att få sittplats, och möjligheten för jobbpendlare att arbeta på tågen kan minska.

Många studenter kommer också att påverkas negativt, eftersom många läser på KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Det är viktigt – inte minst ur ett regionalpolitiskt perspektiv – att människor kan bo i Sörmland och studera och jobba på annan ort.  

Min fråga till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lyder:

Kommer statsrådet att arbeta för att tågen i Katrineholm, Vingåker och Flen även i framtiden ska ha en turtäthet som motsvarar dagens?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-18 Anmäld: 2013-06-18 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)