Tåg till Dalafjällen

Skriftlig fråga 2007/08:1301 av Forslund, Patrik (m)

Forslund, Patrik (m)

den 4 juni

Fråga

2007/08:1301 Tåg till Dalafjällen

av Patrik Forslund (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Med starka attraktioner som Sälenfjällen, Vasaloppet och Siljan är Dalarna ett välbesökt turistresmål för svenska och utländska turister. Sammantaget sysselsätter turismen i Dalarna 8 800 helårsverken vilket ligger i linje med vad alliansregeringen gick till val på, det vill säga att sänka arbetslösheten och skapa fler arbetstillfällen. Turismnäringen skapar dessutom arbetstillfällen i glesbygd, den sysselsätter unga, lågutbildade och kvinnor. Inför höstens infrastrukturproposition har alliansregeringen sagt att man ska prioritera infrastruktursatsningarna på projekt som är samhällsekonomiska, alltså som skapar nya arbetstillfällen. I Dalarna finns Sälenfjällen, som årligen lockar två miljoner besökare samt Idrefjällen som årligen lockar ca 600 000 besökare, till Åre lockas årligen 950 000 besökare. Trots detta går det att åka direkttåg mellan Stockholm och Åre och Malmö och Åre, medan det inte går att åka direkttåg till Dalafjällen från dessa orter. En satsning på tågtrafik till Sälenfjällen och Idrefjällen i Dalarna skulle leda till att fler turister kunde besöka dessa destinationer, vilket skulle leda till att fler jobb skapades i Dalarna.

Avser statsrådet att prioritera infrastruktursatsningar till turistdestinationer i Dalarna för att skapa arbetstillfällen i Dalarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-04 Anmäld: 2008-06-04 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)