tablettmissbruk bland unga

Skriftlig fråga 1999/2000:131 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 28 oktober

Fråga 1999/2000:131

av Amanda Agestav (kd) till socialminister Lars Engqvist om tablettmissbruk bland unga

Missbruket av tabletter tycks öka bland ungdomar i Sverige, enligt en ny rapport från den statliga Narkotikakommissionen.

Undersökningen är inte statistiskt representativ eftersom den bara består av intervjuer med 120 ungdomar.

Ungdomarna i undersökningen bekräftar bilden av att tablettmissbruket bland unga ökar. Man experimenterar med många olika sorters tabletter, både narkotikaklassade och vanliga läkemedel. Det har man i och för sig gjort förut också, men skillnaden mot tidigare är att tablettfloran i dag är så oändligt mycket större. Det här ökade missbruket är särskilt problematiskt eftersom man ofta fullständigt saknar kunskaper om tabletternas effekter, och vilka konsekvenserna blir om man blandar med alkohol. Dessutom är det inte bra att så många unga ser tabletterna som en lösning på en allmänt besvärlig livssituation.

De som deltagit i undersökningen är alla mellan 15 och 25 år. Ett stort antal olika frågor ställdes om hur ungdomarna ser på narkotika och hur vanligt bruket är. Bland resultaten kan nämnas att många upplever att vuxenvärlden är frånvarande när det gäller hur man ska hantera nakotikafrågor, och att det sällan finns hjälp från vuxna att få när det behövs.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska tablettmissbruket bland unga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-29 Anmäld: 1999-11-02 Besvarad: 1999-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-10)