Systembolagets service i glesbygd

Skriftlig fråga 2008/09:1100 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 juli

Fråga

2008/09:1100 Systembolagets service i glesbygd

av Rolf Gunnarsson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Systembolaget har en rad så kallade utlämningsställen runt om i landet, på mindre orter där man har långt till Systembolagets butiker. Dessa utlämningsställen har oftast en bra service, och den service som man utför åt Systembolaget är också en viktig inkomstkälla för den butik, affär eller annan inrättning som svarar för denna service.

Men nu har Systembolaget infört klart försämrad service för alla som nyttjar denna glesbygdsservice. Många i mitt hemlän Dalarna har hört av sig och berättat om den stora försämring som skett genom nya långa leveranstider.

Jag testade själv dessa uppgifter om försämringarna genom att gå in på Konsum i Idre i norra Dalarna. Det var en söndag, och om jag skulle ha gjort en beställning hade jag fått mina varor först på torsdagen.

Systembolaget driver en monopolverksamhet – då har man också skyldighet att ha en bra service. Det kan man inte säga att Systembolaget har genom den nu genomförda försämringen. Även om försämringen är tillfällig är det en försämring av servicen för gles- och landsbygden.

Med anledning av det anförda vill jag fråga statsrådet vilka initiativ hon avser att ta i frågan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-07-22 Besvarad: 2009-08-05 Svar anmält: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-05)