Systembolagets opinionsbildning

Skriftlig fråga 2007/08:1193 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 9 maj

Fråga

2007/08:1193 Systembolagets opinionsbildning

av Jan R Andersson (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Systembolaget har under både hösten och våren genomfört stora landsomfattande kampanjer. I dessa kampanjer har det bärande budskapet varit att det svenska detaljhandelsmonopolet på försäljning av alkoholdrycker ska bevaras.

I Systembolagets ägardirektiv finns ett uppdrag att lämna information till allmänheten om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker. I styrningen från staten finns inget som anger att bolaget ska informera om bolagets ägarförhållanden eller monopolsituationen.

Frågan om detaljhandelsmonopolet samt andra ägarfrågor är därför inte en fråga vilken borde åligga bolaget att driva i offentliga kampanjer. Dessa frågor borde givetvis åligga ägarna, det vill säga Sveriges riksdag.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidtaga i syfte att förhindra liknande opinionsbildning från statliga bolag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)