Systembolagets detaljhandelsmonopol

Skriftlig fråga 2012/13:627 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 27 juni

Fråga

2012/13:627 Systembolagets detaljhandelsmonopol

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I medierna har det framkommit att Bergendahlsägda City Gross nu startar försäljning av alkohol till sina kunder trots Systembolagets ensamrätt på försäljning till konsumenter i Sverige. Detta riskerar att urholka den restriktiva svenska alkoholpolitiken genom att äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Det nuvarande oklara rättsläget innebär att dörren är öppen för en mängd aktörer som drivs av vinstintresse – utan hänsyn till de risker som alkoholen för med sig.

Den kommersiella näthandeln med alkohol växer starkt och kan stå för närmare en tredjedel av all alkoholförsäljning till konsumenter om tio år, enligt en aktuell rapport från HUI Research. Redan nu sker en explosionsartad ökning av aggressiv och uppsökande alkoholreklam som driver på försäljning och konsumtion. Nyligen bildades en svensk branschförening för nätvinhandlare. Detta sker genom att företag som vill tjäna pengar på vinförsäljning spekulerar i alkohollagens otydlighet när det gäller var gränsen går mellan å ena sidan privatpersoners rätt till privatinförsel och å andra sidan detaljhandeln.

Jag vill med anledning av vad som anförts ovan fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att slå vakt om Systembolagets detaljhandelsmonopol och en restriktiv alkoholpolitik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-27 Anmäld: 2013-06-27 Besvarad: 2013-07-10 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-10)