Systembolagets anställningsrutiner

Skriftlig fråga 2007/08:1195 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 9 maj

Fråga

2007/08:1195 Systembolagets anställningsrutiner

av Anne Marie Brodén (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I Dagens Nyheter den 6 maj kunde läsas att Systembolagets chefer på anställningsintervjuer frågar hur man ställer sig till alkoholmonopolet. Då detta till stor del är en politisk fråga kan metoden enligt en professor i offentlig rätt liknas vid åsiktsregistrering, vilket är ett grundlagsbrott. Att ställningstagandet för eller emot Systembolagets monopol på negativt sätt skulle påverka någons kompetens för arbetet känns för mig långsökt.

Vilka åtgärder anser statsrådet bör vidtas för att undvika att ett statligt bolag åsiktsregistrerar arbetssökande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)