Sysselsättning under asylprocessen

Skriftlig fråga 2013/14:58 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 18 oktober

Fråga

2013/14:58 Sysselsättning under asylprocessen

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Sverige har en stor utmaning i att upprätthålla en kvalitet i mottagandet av nyanlända som söker asyl. Flertalet kommuner har tecknat avtal med Migrationsverket, men det återstår ett arbete att fördela mottagandet mer solidariskt både inom Sverige och inom EU.

Trycket på mottagandet är nu stort med anledning av konflikten i Syrien men även av att människor fortfarande förföljs av regimen i exempelvis Eritrea. Så kallade ABT-boenden, det vill säga tillfälliga asylboenden, är viktiga initialt innan en asylsökande får besked om permanent uppehållstillstånd. Därefter erbjuds en kommunplacering. Generellt sett går detta snabbt, men i och med det stora trycket är det inte ovanligt att enskilda får vänta upp till sex månader eller ett år innan man får besked om sin ansökan. Regeringen har gjort det möjligt att under asyltiden förvärvsarbeta, vilket är positivt.

Det som saknas är erbjudanden som utbildning, samhällsinformation och praktik i syfte att förebygga isolering och utanförskap under asylprocessen. Det förekommer på många ABT-boenden att enskilda inte erbjuds aktiva insatser under väntetiden, vilket riskerar att försvåra integrationsprocessen när den enskilde väl fått ett positivt besked från Migrationsverket.

Mot bakgrund av detta är min fråga till migrationsminister Tobias Billström följande:

Vilka åtgärder planerar statsrådet och regeringen att vidta för att insatser ska erbjudas direkt i avvaktan på besked om tillstånd?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-18 Anmäld: 2013-10-18 Besvarad: 2013-10-23 Svar anmält: 2013-10-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-23)