Syrianska ungdomar kidnappade av kurdiska YPG

Skriftlig fråga 2019/20:1100 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Inbördeskriget i Syrien har pågått i nio år; mer än hälften av den syriska befolkning är flyktingar och flera hundra tusen har mördats och skadats. I det pågående inbördeskriget, där flera länder och terrorgrupper är inblandande, är freden och friheten avlägsen för det syriska folket. FN:s säkerhetsråd bör ta sitt ansvar och verka för vapenvila, fred och en politisk lösning på inbördeskriget. De som begått brott mot mänskligheten och folkrätten bör ställas inför rätta. Landet befinner sig i kollaps där infrastruktur, sjukhus och skolar jämnats av bomber och väpnade strider. Mitt i denna instabilitet och detta politiska kaos har kristna invånare med våld systematiskt fördrivits från sina hemtrakter av islamistiska terrorgrupper.

Majoriteten av syrianerna i Syrien bor i staden Qamishli och staden har i dag ett delat styre. Den ena delen av staden kontrolleras av regimvänliga araber och kristna folkgrupper och den andra delen av det kurdiska politiska partiet PYD och dess militära gren YPG.

I början av månaden kidnappades fyra syrianska ungdomar som ingår i den kristna försvarsgrenen Sootoro av den militära kurdiska grenen YPG. Ungdomarna är fortfarande frihetsberövade och lokala kristna ledare och kyrkoledare har försökt att få dem frisläppta, dock utan resultat.

Sverige har goda relationer och även ständig kontakt med den kurdiska ledningen i området. Bland annat för Sverige dialog kring de svenska medborgare som är anhängare av terrorgruppen Islamska staten och sitter i läger som kontrolleras av den kurdiska ledningen för regionen. Med tanke på Sveriges relationer med den kurdiska ledningen bör regeringen lyfta situationen för de fyra ungdomar som är kidnappade av kurdiska YPG. 

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Kommer ministern, bilateralt och via EU, att verka för att lyfta situationen för de fyra ungdomar som är kidnappade av kurdiska YPG?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-16 Överlämnad: 2020-03-17 Anmäld: 2020-03-18 Svarsdatum: 2020-03-25 Sista svarsdatum: 2020-03-25
Svar på skriftlig fråga