synskadades möjligheter till arbete

Skriftlig fråga 2000/01:356 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 6 december

Fråga 2000/01:356

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Björn Rosengren om synskadades möjligheter till arbete

Den socialdemokratiska regeringen har under senare år drivit en mycket lyckosam arbetsmarknadspolitik vilket inneburit att många människor har lyckats skaffa sig ett arbete. Regeringens mål med att halvera arbetslösheten har uppnåtts. Självklart måste arbetet gå vidare för att nå målet med full sysselsättning.

Tyvärr är det dock så att vissa grupper inte känner igen sig i den verklighet som är. Vid ett seminarium i Växjö nyligen diskuterade Unga synskadade i Småland@Blekinge den situation som råder för synskadade på arbetsmarknaden. Man konstaterade att när det bland övriga befolkningen är under 4 % öppen arbetslöshet så är den omkring 40 % för synskadade. Detta faktum är naturligtvis mycket besvärande när det samtidigt talas om att ge funktionshindrade likvärdiga möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att på ett tydligt och fruktbart sätt förbättra synskadades och övriga funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-06 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)