Synnerligen ömmande omständigheter i utlänningslagen

Skriftlig fråga 2011/12:377 av Güclü Hedin, Roza (S)

Güclü Hedin, Roza (S)

den 16 februari

Fråga

2011/12:377 Synnerligen ömmande omständigheter i utlänningslagen

av Roza Güclü Hedin (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Jag har kommit i kontakt med ett ärende som jag tänker referera till. Jag vet att migrationsministern inte kan gå in på enskilda ärenden men att svara utifrån regelverket bör ministern ändå kunna göra mot denna bakgrund. Familjen jag tänker referera till kommer ursprungligen från Azerbajdzjan. De har bott i Sverige i snart åtta år. Det äldsta barnet kom till Sverige som knappt ettåring, det andra barnet föddes här. Barnen är nu snart åtta och sex år. De går i en svensk skola och har mängder med kamrater, de trivs i skolan och är väl integrerade. Sedan ett år tillbaka bor barnen inte tillsammans med sina föräldrar. De är placerade i en fosterfamilj i enlighet med socialtjänstlagen, detta på grund av föräldrarnas dåliga mående och oförmåga att ta hand om sina barn. Deras asylprocess har varit utdragen och smärtsam för familjen. Det finns en undantagsregel i utlänningslagen som heter synnerligen ömmande omständigheter. Vid bedömning om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter ska det som lagtexten anger ”särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet”. I detta fall handlar det om barnens behov och deras perspektiv. De har bott här i hela sitt liv, har varit placerade i en fosterfamilj i över ett år på grund av deras situation samt föräldrarnas hälsotillstånd. Här har de sin trygghet, de trivs i sin skola, utvecklas och stärks som individer och är välanpassade. Inom en snar framtid kommer denna familj att få ett beslut om utvisning. Det är ett beslut om utvisning till ett land de inte känner till eller känner trygghet i.

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd lagstiftningsvägen eller på annat sätt med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-16 Anmäld: 2012-02-16 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)