Synfält och körkortskrav

Skriftlig fråga 2018/19:789 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I samband med vissa sjukdomar kan synfältet påverkas. Därför måste de körkortsinnehavare som drabbas genomgå olika tester, varpå några får sitt körkort indraget. För att eventuellt kunna återfå sitt körkort har personer med denna typ av synnedsättning sedan några år haft möjlighet att testa sig i en körsimulator hos Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. De hittillsvarande resultaten visar att körförmågan bedömdes acceptabel hos 65,9 procent (VTI juni 2018) av dem som hade berövats sina körkort. Det tyder på att det finns många svenskar som årligen förlorar körkortet på felaktiga grunder. Sedan ett år används inte körsimulatorn till följd av att Transportstyrelsen vill utvärdera de hittillsvarande resultaten.

Att ett indraget körkort kan få stora konsekvenser för den enskilde visar forskning från Örebro universitet. De har följt personer som har blivit av med körkortet och sett att detta har fått stor påverkan på alltifrån jobb och ekonomi, möjlighet att delta i aktiviteter och sociala relationer till graden av oberoende med mera. Självfallet är det viktigt att den som kör ett fordon är lämplig att göra detta. Men läkarexpertis och internationell forskning hävdar att det inte är de allt fler personer som får sina körkort återkallade på grund av synfältsdefekter som orsakar olyckorna. Det framgår också av den statistik som visar de primära orsakerna till dödsfall i trafiken, baserat på förares beteende. Den visar nämligen att distraktion, fortkörning och rattfylleri är orsaken till en tredjedel vardera av olyckorna.

Med tanke på hur många som drabbas av den tidsödande utvärdering som pågår samt det faktum att simulatorkörningarna är mycket dyra för enskilda och att det redan är lång kö till simulatorn kan praktiska körprov vara ett intressant alternativ. Detta skulle kunna drivas som ett projekt till dess Transportstyrelsens utvärdering av körsimulatorn är klar, och projektets resultat skulle sedermera kunna jämföras med denna. Praktiska körprov används redan i några medlemsstater då det handlar om att utvärdera synförmågan för denna målgrupp.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att personer som har fått körkortet indraget till följd av synfältsnedsättning snabbt ska kunna få sin sak prövad och eventuell dispens beviljad, och är ministern beredd att på försök införa praktiska körprov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-17 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga