Synen på skatter och avgifter

Skriftlig fråga 2006/07:29 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 16 oktober

Fråga

2006/07:29 Synen på skatter och avgifter

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under den senaste veckan har vi kunnat bevittna ett djupt oroande skeende i svensk politik. I den nya regeringen så har tre ministrar kopplats till sådant som anlitande av svart arbetskraft och obetalda tv-licenser. Självklart är detta för varje rättänkande svensk medborgare ett moraliskt dilemma. Det ger signaler om att lagar och regler inte gäller lika för alla. I sin tur får det effekter för den allmänna moralen i synen på skatter och avgifter.

Trots försök till ursäkter i efterhand när det hela avslöjats har bland annat statsminister Fredrik Reinfeldt talat om en så kallad andra chans för berörda ministrar. För den vanlige medborgaren ges sällan några andra chanser. Detta ska sättas i perspektiv av att det som inträffat är brott mot svensk lag stiftad av Sveriges riksdag. Den uppenbara dubbelmoral som avslöjats ända in i regeringskretsen är en belastning och måste uppfattas som mycket utmanande.

Så ytterst befinner sig nu regeringen i det läget att den på ett tydligt sätt måste hävda respekten för beslut på skatte- och avgiftsområdet fattade av Sveriges riksdag. Om ministrar så uppenbart nonchalerar lagar och regler är det allvarligt. Situationen blir inte bättre av att de inblandade haft en sådan god ekonomisk situation att förklaringar som att inte ha råd saknar trovärdighet. I stället bidrar det till att intrycket av moraliskt förfall stärks.

Min fråga är vilka åtgärder finansminister Anders Borg tänker vidta för att efter den senaste tidens händelser undvika en sämre skatte- och avgiftsmoral hos höginkomsttagare och miljonärer i en liknande situation som berörda ministrar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-10-16 Anmäld: 2006-10-17 Besvarad: 2006-10-25 Svar anmält: 2006-10-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-10-25)