Syftet med anslag till energilagring

Skriftlig fråga 2015/16:336 av Josef Fransson (SD)

Josef Fransson (SD)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

I regeringens budgetproposition har man aviserat en satsning på energilagring om 25 miljoner kronor 2016 och därefter 50 miljoner årligen 2017–2019. Det är dock kryptiskt vilken teknik som i sammanhanget ryms inom begreppet ”energilagring” och huruvida pengarna är tänkta att användas till subventioner. Utifrån dessa oklarheter är min fråga:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att anslaget för energilagring ska syfta till?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-17 Överlämnad: 2015-11-18 Anmäld: 2015-11-19 Svarsdatum: 2015-11-25 Sista svarsdatum: 2015-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga