Syftena med de nationella proven

Skriftlig fråga 2020/21:2044 av Robert Stenkvist (SD)

Robert Stenkvist (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Statsrådet Anna Ekström och regeringen lade 2017 propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala. Ett par av syftena med denna proposition, som Sverigedemokraterna stödde i riksdagen, var att bekämpa betygsinflationen och att få en mer likvärdig och rättvis bedömning av betygen.

Vid ett utskottsmöte den 25 februari 2021 var Peter Fredriksson föredragande vid ett stort antal punkter. Fredriksson uttalade då (som flera av oss uppfattade) att de nationella proven inte har  en likvärdig betygsättning som syfte och inte kan fylla den funktionen. Vid sitt första omnämnande av de nationella proven menade Fredriksson att proven i princip inte fyllde någon funktion. När flera ledamöter tog upp saken backade Fredriksson något, men fortsatte att deklarera att de nationella proven inte kan bidra till en mer rättvis och jämlik betygsättning. Undertecknad är av en annan åsikt i frågan (annars hade vi näppeligen stött statsrådets Ekströms proposition), men det är likafullt förbluffande att en generaldirektör för ett statligt verk går emot regeringens klart uttalade intentioner på detta sätt.

Detta är extra allvarligt, enligt mitt förmenande, när Isak Skogstad offentligt berättat att Skolverket på hans tid i en tidigare alliansregering fullständigt ignorerat uppdrag från den dåtida regeringen, detta bland annat när det gällde direktiven till den sista nu gällande läroplanen. Detta börjar likna något som bäst kan betecknas som tjänstemannavälde.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström blir därför:

 

Har ministern för avsikt att ta några initiativ för att säkerställa att intentionerna med propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop. 2017/18:14) uppfylls​?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-02 Överlämnad: 2021-03-03 Anmäld: 2021-03-04 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga