Sydsamiska mötesplatser för unga

Skriftlig fråga 2019/20:859 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den samiska kulturen och de samiska språken har genom historien utmanats och trängts tillbaka. Trots detta lever kulturen och språken kvar, men deras bevarande inför framtiden är dock inte tryggad då få förmedlar, lever i och talar de samiska kulturella och språkliga variationerna. Det sydsamiska språket är särskilt utsatt då språkbytesprocessen pågått under längre tid i det sydsamiska området. Språk och kultur har starka band till varandra och trender följs ofta sida vid sida.

År 1973 bildades Sáminuorra (Samisk ungdom) där verksamheten har breddats med åren till fler och fler samiska ungdomsgrupper. Förbundet arbetar bland annat med att skapa mötesplatser för samiska ungdomar och med att skapa debatt och opinion i aktuella frågor, det anordnar kurser och läger och arbetar för att stärka språk och kultur.

Rätten till sin kultur och sitt språk är en fråga om rätten till sin identitet. Eftersom exempelvis det sydsamiska språket är särskilt utsatt är det viktigt med mötesplatser för unga i det sydsamiska området. Att stötta och uppmuntra initiativ i enlighet med detta bör vara ett intresse för alla som värnar Sveriges kulturarv, då det samiska kulturarvet är en del av det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Avser regeringen att arbeta för att möjliggöra fler sydsamiska mötesplatser för unga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-30 Överlämnad: 2020-01-31 Anmäld: 2020-02-04 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga