Sydafrika och JAS

Skriftlig fråga 2001/02:1595 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 4 september

Fråga 2001/02:1595

av Lars Ångström (mp) till statsrådet Leif Pagrotsky om Sydafrika och JAS

Avtal om försäljning av stridsflygplanet JAS har ingåtts med Sydafrika, ett land svårt drabbat av en omfattande aidsepidemi med stora kostnader som följd ifall verkningsfulla åtgärder realiseras. Kostnader Sydafrikas ekonomi knappast mäktar med att bära.

Hela JAS-projektets enorma kostnader hotar aidsbekämpningen och miljoner människor riskerar att insjunkna och dö. I anledning härav har krav framförts från det sydafrikanska kyrkorådet tillsammans med den sydafrikanska fackföreningen på att slippa sanktioner och få tillbaka betalda premier ifall Sydafrika bryter det ingångna köpeavtalet. Deras begäran är mer än rimligt.

Den tjeckiska regeringen stoppade JAS-affären för att pengarna behövdes för att hantera växthuseffektens konsekvenser med översvämningar. Till skillnad mot Sydafrika hade Tjeckien inte skrivit något kontrakt ännu, och slapp därför formellt bryta affären. Sydafrika har hunnit längre och därför är det angeläget att regeringen signalerar att president Mbeki kan avbryta affären utan att riskera några sanktioner eller andra former av "straff".

Jag vill i anledning av ovanstående fråga handelsministern om denne avser att vidta några åtgärder, och i så fall vilka, för att Sydafrika inte ska drabbas av sanktioner samt för att redan inbetalda premier ska återbetalas, om Sydafrika avstår från att fullfölja köpet av JAS-planen i syfte att erhålla medel för att bekämpa aidsepidemin.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarad: 2002-09-18 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-18)