Swedfunds investeringar i Sierra Leone

Skriftlig fråga 2011/12:577 av Romson, Åsa (MP)

Romson, Åsa (MP)

den 11 maj

Fråga

2011/12:577 Swedfunds investeringar i Sierra Leone

av Åsa Romson (MP)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag vars verksamhet ingår i Sveriges utvecklingssamarbete med fattigare länder. Den schweiziska organisationen Bred for All har nyligen publicerat en kritisk rapport om Swedfunds investeringar i ett företag i Sierra Leone, Addax Bioenergy, för produktion av biobränslen av sockerrör.

Rapporten slår fast att de människor som bor i området inte kunnat överblicka konsekvenserna av de långa leasingavtal som berövat dem mark mot mycket låg ersättning. I dag lider den fattiga befolkningen av akut mat- och vattenbrist. Enligt rapporten bidrar verksamheten inte till en hållbar utveckling.

Det statliga riskkapitalbolaget Swedfund har under ett flertal år omgärdats av kritiserade satsningar, varav flera rör konflikter kring odlingsmark och biobränslen. Detta ger intryck av att det finns en oklarhet i Swedfunds styrning och ledning.

Enligt uppgift från Ekot (den 2 maj 2012) har biståndsministern vid en bolagsstämma förtydligat styrningen av Swedfund för att se till att deras kärnuppdrag, att bidra till privatsektorsutveckling, sker på ett bra sätt.

Mot den bakgrunden vill jag fråga vilka konkreta åtgärder statsrådet avser att vidta för att säkerställa att Swedfunds verksamhet i Sierra Leone och andra utvecklingsländer bidrar till en hållbar utveckling där fattiga människors perspektiv och rättigheter står i centrum.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-11 Anmäld: 2012-05-11 Besvarad: 2012-05-22 Svar anmält: 2012-05-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-22)