SVT:s samarbete med satellitföretag som stoppar sändningar till Kina

Skriftlig fråga 2007/08:1492 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1492 SVT:s samarbete med satellitföretag som stoppar sändningar till Kina

av Birgitta Ohlsson (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Eutelsat är ett europeiskt satellitföretag som enligt Reportrar utan gränser stängt av den oberoende kinesiskspråkiga tv-kanalen NTDTV:s sändningar till Kina. NTDTV når miljontals kinesiska hushåll. De sänder reportage om annars tabubelagda ämnen som kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina och förtrycket i Tibet.

Reportrar utan gränser presenterade den 10 juli en rapport som visar att Eutelsats agerande var ett planerat, politiskt motiverat beslut som kränker det fria informationsflödet samt konventionen som Eutelsat lyder under.

Sedan december sänder SVT Europa via en satellit som tillhör Eutelsat. Det är anmärkningsvärt att svenska licenspengar ska gå till ett företag som inskränker pressfriheten i utbyte mot affärsfördelar. Eutelsat bör återupprätta NTDTV:s oberoende sändningar till Kina.

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att svenska public service-bolag inte ska samarbeta med företag som medvetet hindrar fria tv-sändningar till Kina?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-08-01 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-01)