SVT:s minskade mediebevakning på Gotland

Skriftlig fråga 2008/09:1204 av Engelhardt, Christer (s)

Engelhardt, Christer (s)

den 4 september

Fråga

2008/09:1204 SVT:s minskade mediebevakning på Gotland

av Christer Engelhardt (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

SVT vill minska antalet reportrar på Östnytts redaktion på Gotland. Det senaste året har SVT i Norrköping genomgått en kraftig bantning, från 100 anställda till strax under 40. Men ledningen vill att det bara ska finnas 34,5 tjänster på redaktionen, 3 färre än i dag. Detta drabbar nu Östnytts redaktion som även har till uppgift att bevaka Gotland. För detta har Östnytts Gotlandsredaktion två anställa reportrar på Gotland.

SVT har nu framfört att man vill göra redaktionen på Gotland till en enmansredaktion. För Gotlands del innebär det en klar försämring av mediebevakningen vilket inte går ihop för mig när man så sent som i november i fjol från SVT:s ledning – chefen för SVT:s regionala nyheter – i en svarsartikel till mig sade: ”Gotland har en särställning, på grund av sitt geografiska läge. Självklart är det därmed en angelägenhet för SVT att bevaka Gotland.” Och man fortsätter vidare i artikeln: ”Även om SVT är ett företag fritt från påverkan från både politiska och kommersiella intressen så är det ändå politikerna som sätter ramarna för verksamheten varje gång sändningstillståndet ska förnyas. Min förhoppning är att politikerna ser behovet och värdet av en fri oberoende television i allmänhetens tjänst. Det grundar för en fortsatt god bevakning av Gotland.”

Med de besked som för dagen finns om ytterligare neddragningar inom de regionala nyheterna är man från fackligt håll vid SVT Norrköping orolig för att man inte kan trygga en god journalistik med färre anställda.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att en fortsatt god journalistik vid SVT:s regionala nyheter ska tryggas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-04 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-18 Svar anmält: 2009-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-18)