SVT och Svenska Spel

Skriftlig fråga 2017/18:1002 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Nyligen publicerade SVT Text en felaktig rad från Svenska Spel från Stryktipset. Tack vare att misstaget fick sådan uppmärksamhet har det även kommit fram att vissa sidor på SVT Text inte hanteras redaktionellt av SVT utan av spelbolaget Svenska Spel. Det verkar alltså som att SVT har avhänt sig det redaktionella inflytandet över dessa text-tv-sidor.

I stället tycks det helt hanteras av ett spelbolag. Det behöver knappast påpekas att det är anmärkningsvärt att det är ett bolag utan koppling till public service som under SVT-flagg inte bara lägger ut sina egna uppgifter hos SVT utan dessutom tycks ha fullständigt inflytande och kontroll över innehållet. Hur är det här förenligt med sändningstillståndet? Det här måste betraktas som marknadsföring av ett spelbolags produkter. Marknadsföring ska vara tydligt märkt som marknadsföring, och när det är fråga om så kallad content marketing (att ett företag köper in sig i det redaktionella innehållet) ska det tydligt anges.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Anser ministern att det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd att Svenska Spel tillåts styra över det redaktionella innehållet och marknadsföra sina produkter på SVT Text och om så inte är fallet avser ministern att vidta några åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga