Svinesundsbron

Skriftlig fråga 2001/02:1317 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 7 juni

Fråga 2001/02:1317

av Åsa Torstensson (c) till näringsminister Björn Rosengren om Svinesundsbron

Beslut har tagits för att en ny Svinesundsbro ska byggas med planerad invigning 2002, 100 år efter unionsupplösningen. Dagens bro blev klar 1946 och under drygt 50 år har det funnits en naturlig rörelse mellan de båda länderna och mellan människor i framför allt Strömstad och Halden, Östfold och Bohuslän. Under 1980-talet bildades en gränskommitté med mål att stärka och tydliggöra en svensk-norsk region utan gränshinder för människors vardagliga göranden, såsom arbete och fritid liksom skatter och avgifter. Nu meddelas att de båda regeringarna är överens om att broavgifter ska betalas av både den tunga trafiken och av persontrafiken. Detta gäller tydligen också för den nuvarande Svinesundsbron.

Under hela efterkrigstiden har arbete pågått i syfte att skapa en svensk-norsk region där gränsen inte märks för dem som t.ex. arbetar i Halden och bor i Strömstad. Ett nationellt beslut om broavgift, utan lokal förståelse eller förankring, ger signaler om att detta arbete inte är intressant eller har betydelse för samhällsutvecklingen.

Min fråga till näringsministern blir då:

Vilka åtgärder kommer näringsministern att vidta för att förhindra att människors vardagliga personresande över Svinesund försvåras på det sätt som den nu föreslagna broavgiften för persontrafik skulle innebära?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-07 Anmäld: 2002-06-11 Besvarad: 2002-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-13)