Sveriges Televisions oberoende gentemot kommersiella intressen

Skriftlig fråga 2007/08:1129 av Lavesson, Olof (m)

Lavesson, Olof (m)

den 18 april

Fråga

2007/08:1129 Sveriges Televisions oberoende gentemot kommersiella intressen

av Olof Lavesson (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Enligt sändningstillståndet för Sveriges Television ska verksamheten präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

I den public service-utredning som nu arbetar är ett av regeringens uppdrag till utredaren att överväga om sponsring av programverksamhet i SVT är förenlig med rollen som reklamfritt alternativ till de kommersiella tv-kanalerna.

Det finns goda anledningar att i detta perspektiv också se över SVT:s sidoverksamhet. Inom ramen för denna säljer SVT bland annat T-shirtar, dvd-filmer, böcker och leksaker via sin hemsida. År 2006 inbringade denna kommersiella sidoverksamhet 6,4 miljoner kronor i överskott till företaget.

Nu går SVT vidare och sluter avtal med klädkedjan Lindex om en ny barnklädeskollektion som ska säljas i landets alla Lindexbutiker. Första steget är en vår- och sommarkollektion på temat Fem myror är fler än fyra elefanter och senare i år kommer en höst- och vinterkollektion.

Förutom att detta riskerar att påverka SVT:s trovärdighet att granska företag man är kommersiellt beroende av, kan man på goda grunder ifrågasätta huruvida ett försäljnings- och utvecklingsavtal med ett enskilt konfektionsföretag är förenligt med sändningstillståndet.

På vilket sätt avser kulturministern att agera för att SVT ska uppfylla det krav på självständighet som stadgas i sändningstillståndet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-18 Anmäld: 2008-04-21 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)