Sveriges strategi för den arktiska regionen

Skriftlig fråga 2019/20:152 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den nuvarande svenska strategin för Arktis är från 2011 och togs fram under dåtidens geopolitiska och säkerhetspolitiska läge. Sedan dess har en uppdatering gjorts, men den berörde endast klimat- och miljöfrågor. Det finns många andra frågor och områden som också är relevanta för den arktiska regionen i dag.

Det bor ungefär 4 miljoner människor i områdena kring Arktis, varav en tiondel tillhör ett urfolk. Kunskaperna om djur och natur är stora hos urfolken, och dessa kunskaper intresserar forskare mer och mer. Att värna kultur, traditioner och kompetens i den arktiska regionen är på många sätt ett globalt intresse.

Representanter för Norrbottens kommuner och Region Norrbotten har tagit fram Norrbottens politiska plattform för Arktis. Såväl som att en region i Sverige har en egen aktuell strategi bör Sverige som nation också ha det. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har gått ut och påtalat att strategin från 2011 inte längre är aktuell.

Med anledning av ovanstående är min fråga till utrikesminister Ann Linde:

 

Vad ämnar ministern och regeringen göra för att en aktuell svensk strategi för Arktis ska komma på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga