Sveriges största handikappidrott som friskvård

Skriftlig fråga 2007/08:1580 av Widegren, Cecilia (m)

Widegren, Cecilia (m)

den 26 augusti

Fråga

2007/08:1580 Sveriges största handikappidrott som friskvård

av Cecilia Widegren (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I regeringens folkhälsopolitiska proposition står det att det egna ansvaret över hälsan är viktigt och att egenvård är av växande intresse. Förebyggande hälsoarbete är ett gemensamt intresse som kan stå på många ben, egen motion, organiserad idrott eller som ett fritidsintresse.

Statsrådet Maria Larsson är förutom folkhälsominister även handikappsstatsråd. Sveriges största handikappidrott är ridsport. Ridsport ger motion, frisk luft och social kontakt med både människor och djur. Att öka möjligheten för fler att delta på lika villkor är viktigt för funktionshindrade som är aktiva i sporten och för att intressera fler. Många drar även nytta av ridsporten som en del av sin rehabilitering och andra ser den som förebyggande och stärkande för kroppen.

Det är så att det i Skatteverkets avdragsregler för friskvård finns fyra gamla undantag: ridsport, golf, segling och utförsåkning. Tyvärr är de av godtycklig karaktär och svåra att motivera. En enig riksdag har vid upprepade tillfällen beslutat att dessa undantag är förlegade.

Avser statsrådet Larsson i sin egenskap av folkhälso- och handikappminister att agera så att friskvårds- och rehabiliteringsarbetet kommer att kunna utövas på lika villkor för alla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-26 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-09 Svar anmält: 2008-09-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-09)