Sveriges stöd till demokratirörelsen i Libanon

Skriftlig fråga 2019/20:451 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den senaste månaden har människor samlats i stora demonstrationer och massmöten för att protestera mot korruption och ojämlikhet i Libanon. Människor från olika religiösa och politiska grupper har gått samman för att visa sitt missnöje med den styrande eliten, och demonstrationerna uppges vara de största på nästan 15 år. Bland annat bildades den 27 oktober en 17 mil lång mänsklig kedja mellan Tripoli i norr och Tyr i söder för att visa på enighet i hela landet.

Åtstramningar och höjda skatter på telefonsamtal via appar sägs ha triggat protesterna. Men det är bara toppen av ett isberg med mycket hög ungdomsarbetslöshet och allvarliga brister i grundläggande samhällsservice som el, vatten och vård trots höga kostnader. Libanon är ett land präglat av ekonomisk ojämlikhet där den rikaste 0,1 procenten äger lika mycket som den fattigaste halvan av befolkningen. Samtidigt befinner sig landet just nu i en allvarlig ekonomisk kris och det rapporteras bland annat om sjukhus som saknar basala förnödenheter.

Protesterna har fortsatt även efter premiärminister Saad al-Hariris avgång. Medier har rapporterat att militären svarat med tårgas och gummikulor, och nyligen gick det att läsa att en person avlidit efter att ha skjutits av militären.

Vid protester som den i Libanon är det viktigt att omvärlden noga följer utvecklingen och visar stöd för de demokratiska rättigheterna.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att ta några initiativ med anledning av demokratiprotesterna i Libanon?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga