Sveriges situation i den internationella bankkrisen

Skriftlig fråga 2008/09:15 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 18 september

Fråga

2008/09:15 Sveriges situation i den internationella bankkrisen

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Statsrådet har i två frågor rörande eventuella bankkrisproblem för Sverige uttryckt uppfattningen att vi är i det närmaste immuna mot påverkan av den internationella kreditoron. Under intryck av vad som sker blir jag alltmer intresserad av hur statsrådet följer frågan och vilken krisberedskap som finns.

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers meddelade den 15 september att banken kan tvingas att ansöka om konkursskydd. Ett konsortium av tio internationella affärs- och investmentbanker uppger att de planerar att bidra med 70 miljarder dollar i krediter för att mildra konsekvenserna av en kollaps för Lehman Brothers. USA:s finansinspektion ska vidta åtgärder inför investmentbankens förmodade konkurs för att skydda kunderna. Federal Reserve har meddelat att man vidtar åtgärder för att ge finansföretag tillgång till nödkrediter. Samtidigt köper den amerikanska storbanken Bank of America investmentbanken Merrill Lynch för 50 miljarder dollar. Merrill Lynch har drabbats hårt av finanskrisen och gjort nedskrivningar för över 40 miljarder dollar. Banken sägs också ha försökt sälja av stora delar av sina "skämda" skulder som dränerat bolaget på kapital.

Alan Greenspan, tidigare chef för USA:s centralbank, tror i en artikel i Financial Times att banker över hela världen kan bli tvungna att ta hjälp från staten innan den rådande finansiella krisen är över.

Min fråga till statsrådet är om han med anledning av det anförda fortfarande drar slutsatsen att det inte finns någon större anledning till svensk oro inför den amerikanska och internationella bank- och finanskrisen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-18 Anmäld: 2008-09-22 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)