Sveriges ratificering av Europeiska landskapskonventionen

Skriftlig fråga 2005/06:2008 av Brodén, Anita (fp)

Brodén, Anita (fp)

den 14 augusti

Fråga 2005/06:2008 av Anita Brodén (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Sveriges ratificering av Europeiska landskapskonventionen

Den 15 augusti är det 2 000 dagar sedan Sverige undertecknade den Europeiska landskapskonventionen. Det är Europarådets strategi för hållbar utveckling. Denna konvention har ratificerats av 24 länder bland annat av övriga länder i Norden men också våra Östersjösamarbetsparter Polen och Litauen.

Den Europeiska landskapskonventionen tar ett helhetsgrepp på landskapet något som Eva Salevid, tidigare verksam vid Europarådets landskapskontor, framfört i olika sammanhang. Ur inledningen till konventionen kan man bland annat läsa följande:

"Landskapet

--- spelar en viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala planet, och utgör en resurs som är gynnsam för ekonomisk verksamhet och vars skydd, förvaltning och planering kan bidra till att skapa arbetstillfällen;

--- är en viktig del av människornas livskvalitet överallt: i stadsområden och på landsbygden, såväl i vanvårdade områden som områden med hög kvalitet, vardagliga områden och områden som anses vara särskilt vackra."

Landskapskonventionen breddar med andra ord miljöpolitiken genom demokratisk insyn i miljö och samhällsbygget i landets olika delar.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Europeiska landskapskonventionen ska ratificeras i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-14 Besvarad: 2006-08-28 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-28)