Sveriges placering i jämställdhetsrankning

Skriftlig fråga 2011/12:205 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 5 december

Fråga

2011/12:205 Sveriges placering i jämställdhetsrankning

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

World Economic Forum ger årligen ut rapporten Gender Gap Report om jämställdhet. Den visar en generell trend men med avvikelse av några geografiska delar mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i världen. Rapporten visar dock att Sverige har backat i jämställdhet sedan 2006. Vidare kan vi utläsa att av de tjugo länder som toppar listan är Sverige det enda land som går bakåt under perioden 2006–2011. Det är beklagligt att Sverige som följd av den förda politiken tappar plats i jämställdhetsrankning, men allvarligast är konsekvenserna för flickor och kvinnor till följd av regeringens politik.

Avser statsrådet Nyamko Sabuni att mot bakgrund av det anförda ta några initiativ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-05 Anmäld: 2011-12-06 Besvarad: 2011-12-12 Svar anmält: 2011-12-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-12)