Sveriges passhantering

Skriftlig fråga 2013/14:33 av Ekeroth, Kent (SD)

Ekeroth, Kent (SD)

den 3 oktober

Fråga

2013/14:33 Sveriges passhantering

av Kent Ekeroth (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Svenska pass används i stor och dessutom ökande utsträckning till illegal invandring. Mängden så kallade ”borttappade” pass ökar kraftigt från redan höga 45 000 per år 2008 till runt 60 000 i dag.

Leif Fransson, biträdande chef på gränspolisen i Malmö, berättade i en medieframställning att det finns exempel på personer som ”tappat” sitt pass en gång i månaden. Vidare berättas om själva handelsförfarandet. Först säljs ett pass för omkring 10 000 på den svarta marknaden. Sedan används det till illegala resor. Därefter begär den ursprungliga passinnehavaren att få ett nytt pass utfärdat, och proceduren upprepas.

Som sagt fortgår denna situation då Sverige är väldigt naivt när det gäller dessa frågor.

Det finns många åtgärder som rimligen borde vara enkla och snabba att införa för att stävja detta.

Jag har följande fråga:

Ämnar ministern göra något åt denna situation per omgående, och i så fall vad exakt ska åtgärdas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-03 Anmäld: 2013-10-04 Besvarad: 2013-10-09 Svar anmält: 2013-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-09)