Sveriges miljökatastrofberedskap

Skriftlig fråga 2009/10:899 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 14 juni

Fråga

2009/10:899 Sveriges miljökatastrofberedskap

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Utanför USA:s sydkust ligger British Petroleums oljeplattform Deepwater Horizon och läcker dagligen ut flera hundra tusen liter olja i Mexikanska golfen. Kritiken har varit hård mot oljebolaget BP, som fått stå till svars för den allvarliga oljekatastrofen, och som inte lyckats stoppa läckan som sker på stort djup. De ekologiska följdverkningarna av katastrofen, i havet och utmed kusterna, är svåra att överblicka men sannolikt blir de oerhört stora.

Utanför våra kuster sker ingen oljeproduktion och Östersjön har inte samma djup som Mexikanska golfen. Dock transporteras och lagras stora mängder olja av både oljeföretag etablerade i Sverige och i utländsk regi. Inte minst Ryssland har en omfattande oljetrafik i Östersjön. Vi har också frågan om den rysk-tyska naturgasledningen och om beredskapen att hantera och snabbt åtgärda ett större läckage i denna.

Vilka åtgärder har miljöministern vidtagit för att stärka Sveriges beredskap mot miljökatastrofer som orsakas av ett större utsläpp i havet av olja eller naturgas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-14 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)