Sveriges militära insatser i Mali

Skriftlig fråga 2019/20:2052 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Efter en statskupp i Mali har landet nu gått över i en politisk övergångsperiod. Militärjuntan som tagit makten i landet har utlovat nyval. Det är en orolig tid i Mali, och det verkar nu som att samtalen om en fredlig utveckling i Mali har avslutats utan någon överenskommelse mellan militärjuntan och sändebud från den västafrikanska samarbetsorganisationen Ecowas.

Med anledning av detta önskar jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur bedömer ministern att utvecklingen kommer att påverka Sveriges nuvarande och kommande militära insatser i Mali och därmed ministerns agerande i frågan?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-08-26 Överlämnad: 2020-08-27 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-10 Sista svarsdatum: 2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga