Sveriges migrationslagstiftning

Skriftlig fråga 2016/17:379 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I olika sammanhang anges att Sveriges migrationslagstiftning nu ligger på EU:s lägsta nivå. Den tillfälliga lagstiftning om begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som nu gäller innebär en tydlig skärpning jämfört med den lagstiftning som tidigare gällde. Samtidigt har andra EU-länder, däribland Finland, Norge, Danmark och Tyskland, också skärpt sina respektive lagstiftningar på senare tid. Deras skärpningar har skett utifrån en redan tidigare mer restriktiv lagstiftning än den svenska.

Om man diskuterar migrationslagstiftningens nivå är också faktorer som vilken tillgång man som asylsökande har till kostnadsfritt juridiskt ombud, sjukvård, skolgång, boende och ersättning relevanta. Det är då viktigt inte enbart hur lagstiftningen ser ut, utan också hur den tillämpas i praktiken. Även här skiljer sig EU-länderna åt.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Är den nu gällande svenska migrationslagstiftningen mer eller mindre restriktiv än övriga EU-länders respektive lagstiftning enligt ministerns bedömning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-24 Överlämnad: 2016-11-28 Anmäld: 2016-11-29 Svarsdatum: 2016-12-07 Sista svarsdatum: 2016-12-07
Svar på skriftlig fråga