Sveriges mathantverk

Skriftlig fråga 2012/13:551 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 30 maj

Fråga

2012/13:551 Sveriges mathantverk

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Intresset för vad vi äter och hur vår mat produceras ökar i snabb takt, och allt fler konsumenter uppsöker gårdsbutiker för inköp. Vi ser också hur intresset för att beställa matkasse för en vecka från lokal tillverkare ökar. Man kan konstatera att mathantverket från konsument- och producenthåll aldrig har varit så stort som nu. I dag har Sverige ett nationellt centrum, Eldrimner i Ås i Jämtland. Syftet med Eldrimners verksamhet är mathantverk. Men Eldrimner hjälper också lokala producenter med såväl uppstart som utveckling genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte.

För att möta den efterfrågan och utvecklingspotential som finns krävs en mer långsiktig lösning på Eldrimners finansiering. Att samtidigt med den ordinarie verksamheten ”jaga” pengar vartannat eller vart tredje år är mycket otillfredsställande och osäkert. Det innebär, förutom att planeringen blir lidande, att kursutbud och utvecklingsinsatser inte kan öka i proportion till behov och efterfrågan. För mycket energi och tid går från kärnverksamhet till arbete med ansökningar.

Det kan inom mathantverket skapas många fler småföretag och därmed fler arbetstillfällen än i dag. Eldrimners vision är tio gånger fler mathantverkare år 2018, det vill säga ca 10 000. Det kommer att skapas många fler företagare som bidrar till en stabil och positiv utveckling i många bygder runt om i Sverige. För att detta ska kunna bli verklighet är det nödvändigt att Eldrimner kan fortsätta sin kärnverksamhet och utveckla den.

Avser landsbygdsministern att vidta några åtgärder så att Sveriges nationella matcentrum kan få långsiktig finansiering?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-05-30 Anmäld: 2013-05-30 Svar anmält: 2013-06-05 Besvarad: 2013-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-05)