Sveriges löfte om klimatbistånd

Skriftlig fråga 2012/13:561 av Linde, Hans (V)

Linde, Hans (V)

den 3 juni

Fråga

2012/13:561 Sveriges löfte om klimatbistånd

av Hans Linde (V)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Miljöminister Lena Ek lovade vid FN-mötet i Doha 2012 att det svenska klimatbiståndet ska ligga kvar på nuvarande nivå. Redan i år kan det dock bli svårt för Sverige att leva upp till miljöministerns löfte. Det konstaterar Sida i sin slutrapport om klimatsatsningen 2009–2012:

Som en följd av att klimatsatsningen avslutas kommer utbetalningarna till klimatinsatser under 2013 med stor sannolikhet att minska, vilket kommer få konsekvenser för svenska internationella åtagandena inom klimatfinansieringsområdet. Situationen i Regionalt Afrika är särskilt utmanande då den minskade regionala allokeringen inte kan säkra finansiering av flera avtalade klimatinsatser.

Under perioden 2009–2012 betalade Sida enligt slutrapporten ut omkring 1 118 miljoner kronor av det totala beloppet om 1 150 miljoner kronor till stöd för bilaterala insatser som ska främja långsiktig klimatanpassning i utvecklingsländer. Sida menar att den fortsatta finansieringen är osäker:

Risken finns att den minskade allokeringen för regionalt Afrika under 2013 kan orsaka att det åtagande om ett fortsatt svenskt stöd till utvecklingsländerna inom klimatområdet under 2013 som Miljöministern gjorde vid COP 18 i Doha inte kommer att kunna uppfyllas.

Mot bakgrund av det anförda vill jag ställa följande fråga:

Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att Sverige ska kunna leva upp till miljöministerns löfte att det svenska klimatbiståndet ska ligga kvar på nuvarande nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-03 Anmäld: 2013-06-04 Svar anmält: 2013-06-13 Besvarad: 2013-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-13)