Sveriges kontakter med Uganda om situationen för HBT-personer

Skriftlig fråga 2004/05:2051 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 21 juli

Fråga 2004/05:2051

av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges kontakter med Uganda om situationen för HBT-personer

Under den senaste tiden har läget återigen förvärrats för HBT-personer i Uganda. Att det finns flera artiklar i Ugandas strafflagstiftning som förbjuder homosexuella förbindelser är väl känt. Likaså att det förekommer livstidsdomar, grova kränkningar, trakasserier, förföljelse och tortyr, allt detta enbart på grund av personernas homosexualitet. Det har kommit till min kännedom att homosexuella nu dömts till döden i Uganda på grund av sin sexuella läggning. Att homosexuella redan tidigare dödats är heller ingen nyhet men att dömas till döden av en domstol för sin sexuella läggning är minst sagt allvarligt. Så sent som den 7 juli röstade parlamentet i Uganda för att förbjuda samkönade äktenskap. Lagstiftarna kriminaliserade dessutom att ens genomföra privata samkönade äktenskapsceremonier. Enligt min mening råder således ingen tvekan om den oroande utvecklingen vad gäller HBT-personers situation i Uganda. Självfallet måste Sverige agera omedelbart på alla politiska nivåer direkt mellan den svenska regeringen och Uganda samt i alla internationella forum.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt Sverige har tagit upp situationen för HBT-personer med Uganda under de senaste tre månaderna och på vilket sätt utrikesministern avser att agera nu.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-07-21 Besvarad: 2005-08-16 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-16)