Sveriges Kommuner och Landsting om ID-kortsproblemen

Skriftlig fråga 2009/10:331 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 11 december

Fråga

2009/10:331 Sveriges Kommuner och Landsting om ID-kortsproblemen

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 11 november skrivit till statsrådet jämte statsråden Sabuni och Billström om problemen med ID-kort för nyanlända. De stora problemen med att vara utan ID-kort är väl kända.

SKL konstaterar att enligt uppgift från Migrationsverket saknar ca 80 procent av asylsökande giltig ID-handling. Bara i år kommer det att motsvara 8 000 personer. Lågt räknat saknar sedan tidigare 20 000 personer ID-handling, menar SKL. I uppdraget från regeringen som Skatteverket fick hösten 2008 beräknades antalet ID-korts ansökningar till 15 000 per år. Ett halvår efter det att Skatteverket började utfärda det nya ID-kortet har 30 000 fått nya ID-kort. Skatteverket har dock nu sannolikt klarat av en del av det akuta och uppdämda behovet. Myndigheten kommer under 2010 i högre utsträckning att ställas inför den kö som SKL tar upp. Det vill säga de fall som behöver en intygsgivare.

Migrationsverkets tjänstemän ska inte fungera som intygsgivare, så ej heller kommunala tjänstemän, menar SKL. I Göteborg stad rekommenderas tjänstemän att inte stå för intygsgivande. Flyktingmottagandet tas i december 2010 över av Arbetsförmedlingen. Kommunala tjänstemän kommer då inte längre att ha den överblick av de sökandes livssituation som Skatteverket kräver av tjänstemän som eventuellt är beredda att intyga identitet. Frågan har uppenbarligen fått drag av en revirstrid om inom vems kompetens, statens eller kommunernas, ID-kortsintygandet ska ligga och de nyanlända blir återigen lidande.

Vilka initiativ avser finansministern att ta med anledning av att tusentals nyanlända invånare inte kan få identitetskort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-11 Anmäld: 2009-12-11 Besvarad: 2009-12-16 Svar anmält: 2009-12-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-16)