Sveriges initiativ på IT-området

Skriftlig fråga 2007/08:29 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 2 oktober

Fråga

2007/08:29 Sveriges initiativ på IT-området

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

IT-konsultföretaget Capgemini har för sjunde året i rad på EU-kommissionens uppdrag tagit fram en rapport kring myndigheternas e-tjänster i samtliga EU-länder. Rapporten tittar på hur avancerade e-tjänsterna är i EU-länderna och om de kommer allmänhet och företag till del.

Sverige, som tidigare år har legat i topp, halkar nu ned till sjunde plats. Anledningen tros vara att det inte tas några nya initiativ i IT-frågor. Tidigare viktiga beslut, som bredbandsutbyggnaden i hela landet, satsning på IT i skolan, Kunskapslyftet och inte minst den så kallade hem-pc-reformen är numera historia.

Min fråga till statsrådet Åsa Torstensson blir därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sverige åter ska bli ett föregångsland på IT-området?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-10-02 Anmäld: 2007-10-02 Svar anmält: 2007-10-17 Besvarad: 2007-10-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-17)