Sveriges handel med Iran

Skriftlig fråga 2003/04:986 av Engle, Kerstin (s)

Engle, Kerstin (s)

den 25 mars

Fråga 2003/04:986

av Kerstin Engle (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om Sveriges handel med Iran

Sveriges handel med Iran har ökat med 52 % mellan 2002 och 2003. Denna utveckling stimuleras ytterligare av regeringen genom att det avsätts 400 000 kr till svensk-iranska handelskammaren. Pengarna ska användas till seminarier i Sverige och Iran och andra aktiviteter för att stimulera handelsutbytet.

För några veckor sen hölls val i Iran. Valet kan knappast kallas demokratiskt då prästerskapet bestämde vilka som skulle få kandidera till parlamentet. Situationen i Iran vad gäller mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är mycket bekymmersam. Detta har också uppmärksammats av den svenska regeringen i bland annat Europasamarbetet.

Min fråga till ministern är:

På vilket sätt väger ministern in frågor om mänskliga rättigheter i Iran i den svenska exportsatsningen till Iran?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-03-25 Anmäld: 2004-03-25 Besvarad: 2004-04-01 Svar anmält: 2004-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-01)