Sveriges hållning till azofärgämnena

Skriftlig fråga 2007/08:1189 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 9 maj

Fråga

2007/08:1189 Sveriges hållning till azofärgämnena

av Gunvor G Ericson (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Miljöutskottet i EU-parlamentet arbetar med ett förslag om att förbjuda azofärgämnen i läsk, godis och andra livsmedel. En brittisk studie, från universitetet i Southampton, har pekat på att ämnena kan bidra till att göra barn hyperaktiva. Parlamentet är inne på sin andra behandling av EU-kommissionens ursprungliga förslag, som är en bred översyn av reglerna för tillsatser i livsmedel. Nu väntar förhandlingar med medlemsländerna.

Jag ställde i höstas en interpellation i riksdagen som jordbruksministern svarat på. Då fick jag svaret av Eskil Erlandsson att det inte fanns några skäl att agera eftersom det av EG:s allmänna livsmedelslag tydligt framgår att inga livsmedel som inte bedömts säkra ur hälso- och miljösynpunkt får förekomma på marknaden. Den riskvärdering som sker i den europeiska myndighetens regi, Efsa, tillsammans med den riskhantering som sker inom ramen för kommissionens genomförandekommittéer borgar för att prövningen av azofärgämnenas säkerhet blir tillfredsställande bred och genomlyst.

Nu är situationen annorlunda då kommissionen förbereder ett förbud och därför har jag anledning att ställa frågan till jordbruksministern om hur regeringen avser att driva förhandlingarna om azofärgämnena.

Kommer ministern att verka för att Sverige stöder EU-parlamentets förslag på förbud mot azofärgämnen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)