Sveriges gränsskydd

Skriftlig fråga 2013/14:404 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 6 februari

Fråga

2013/14:404 Sveriges gränsskydd

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det finns anledning att fundera kring bemanningsutvecklingen i Tullverket och vart detta är på väg. Enligt uppgift har bemanningen inom kärnverksamheten gått från 1 034 anställda i juli 2004 till 917 anställda i september 2013. Samtidigt har bemanningen inom olika stödverksamheter ökat från 318 till 357 vid samma tidpunkter. År 2006 gav den dåvarande S-regeringen 25 miljoner i nivåhöjande anslag för att möjliggöra en effektivare bekämpning av narkotikasmuggling och annan gränsöverskridande brottslighet, vilka våren 2006 ledde till en nyrekrytering av 65 anställda.

År 2008 stod Tullverket inför stora personalneddragningar och nedläggning av många tullstationer och hela tullverksamheten i Norrland. Detta hot avlägsnades efter ett politiskt tryck från oppositionen i vilket de borgerliga riksdagsledamöterna föll in, så att Tullverket fick nya friska pengar i vårpropositionen.

Nu tycks egentligen samma neddragnings- och nedläggningsprocess vara på gång igen, fast mer utdraget och med hjälp av att pensionsavgångar inte ersätts. Bakgrunden är nu enorma kostnader för ett datasystem som EU anses kräva – även om ingen annan stat förefaller vara i gång på ett motsvarande sätt som Sverige.

Fråga:

Hur avser finansministern att hantera frågan om nivån på och bemanningen av det svenska gränsskyddet framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-06 Anmäld: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)