Sveriges geologiska undersökning

Skriftlig fråga 2005/06:634 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 15 december

Fråga 2005/06:634 av Sven Bergström (c) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges gruvindustri är koncentrerad till Norr- och Västerbotten med Malmfältens järnmalm och Skelleftefältens sulfidmalmer. De svarar för hela 90 % av EU:s järnmalmsproduktion, 30 % av guld‑, 18 % av silver‑, 25 % av bly- och 11 % av kopparproduktionen i Europa. Hela 400 miljarder kronor omsätts i gruv‑, stål- och de andra förädlingsstegen. Mycket stora investeringar görs nu i Malmfälten och nya gruvor öppnas i den så kallade guldlinjen som sträcker sig genom Vilhelmina, Storuman, Sorsele och Lycksele kommuner.

Det finns redan nu en god grund för uppbyggnad av ett mineralpolitiskt kunskapscentrum i norra Sverige. Bergsstaten i Luleå ansvarar för prospekteringstillstånd och gruvtillsyn och SGU:s kontor i Malå sköter mineralinformation och det nationella borrkärnearkivet. Det borde nu vara dags att också förlägga huvudkontoret för SGU, Sveriges geologiska undersökning, till Norrland och till exempelvis Skellefteå. Skellefteå skulle ge Sveriges förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering den rätta geografiska lokaliseringen. Skellefteå ligger centralt i regionen där Sveriges malmtillgångar, malmkunnande, metallurgi och teknisk universitetsutbildning i Luleå, Umeå och Skellefteå finns tillgängliga på nära håll. Unga välutbildade människor har här nära till en expanderande gruvnäring.

Med anledning av den situation som ovan beskrivits vill jag fråga:

Är statsrådet beredd att ta initiativ för att lokalisera SGU:s kontor till det område där det hör hemma i norra Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-12-15 Anmäld: 2005-12-15 Besvarad: 2005-12-21 Svar anmält: 2006-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-21)