Sveriges förhållande till Ryssland

Skriftlig fråga 2009/10:53 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 oktober

Fråga

2009/10:53 Sveriges förhållande till Ryssland

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Mot bakgrund av ställningstagande från regeringspartierna under höstsessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, har Sveriges förhållande till Ryssland kommit i fokus. Delegationens ledare Göran Lindblad, m, drev med stöd av kolleger från regeringspartierna frågan om utestängande av Ryssland, något som är väl bekant i Europas huvudstäder och inte minst i Moskva och Bryssel. Det klargjordes även från regeringspartiernas ledamöter att Sveriges nya linje i förhållande till Ryssland var väl förankrad hos UD:s politiska ledning i god tid innan omröstningen tog plats. En utrikespolitisk förändring av sådan betydelse borde ha föregåtts av information från regeringen till oppositionen. Att regeringslinjen kom att tillhöra en minoritet vid omröstningen i Strasbourg vet vi nu. Men ännu har utrikesminister Carl Bildt inte redogjort för hur den stängda dörrens politik gentemot Ryssland kan komma att konkretiseras på fler politiska arenor.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt vilka åtgärder han avser att vidta för att information kommer att lämnas till oppositionens representanter i riksdagen om Sveriges förändrade förhållande till Ryssland.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-07 Anmäld: 2009-10-08 Besvarad: 2009-10-13 Svar anmält: 2009-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-13)