Sveriges export av krigsmateriel till Thailand

Skriftlig fråga 2013/14:661 av Hans Linde (V)

Hans Linde (V)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Den 22 maj i år genomförde militären i Thailand en kupp där den avsatte en demokratiskt vald regering. Militärjuntan som nu styr landet har gripit politiker och förbjudit demonstrationer.

Thailand var i fjol det land i världen som Sverige exporterade mest krigsmateriel till. Värdet av den svenska exporten till Thailand uppgick till 3 319 miljoner kronor. Det konstaterar regeringen i sin skrivelse 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Att Thailand låg i topp 2013 förklaras av att landet då tog emot de sista sex av sammanlagt tolv JAS-plan. I år får Thailand följdleveranser. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet den 1 juni har Inspektionen för strategiska produkter (ISP) inga planer på att avbryta leveranserna till följd av militärkuppen.

I riktlinjerna för den svenska vapenexporten anges att respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd för vapenexport ska beviljas. Då är det inte möjligt för Sverige att fortsätta sälja krigsmateriel till Thailand efter det att militärjuntan avsatt den folkvalda regeringen och förbjudit demonstrationer.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Hur avser utrikesministern att agera för att förhindra att Sverige säljer krigsmateriel till det nya odemokratiska styret i Thailand?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-04 Överlämnad: 2014-06-04 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11
Svar på skriftlig fråga