Sveriges, EU:s och Turkiets användning av Interpol

Skriftlig fråga 2017/18:853 av Amineh Kakabaveh (V)

Amineh Kakabaveh (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Saleh Muslim, ledare för PYD, har gripits av Interpol i Prag. Turkiet har krävt att han ska utlämnas. Han anklagas för terrorism, vilket även är fallet för många andra som är motståndare till Erdoğans allt mer islamitiska regim.

Med tanke på alla andra regimkritiker som nu sitter inspärrade i Turkiet efter rättegångar som inte har det ringaste med rättsstatens principer att göra och är dömda till mångåriga fängelsestraff, kan man inte vänta sig att Saleh Muslim kommer att få en rättvis rättegång. Det kommer inte att bli något annat än ännu en skenrättegång av samma slag som vi sett till exempel HDP:s ledare drabbats av. Rättegången kommer enbart att användas för att hetsa mot kurderna och andra etniska minoriteter i Mellanöstern i syfte att förvägra dem deras rättigheter. Det är bara nationalistiska och icke-demokratiska krafter som Erdoğan vill ha sympati ifrån som gynnas.

Tjeckien är medlem av EU. Jag kan inte se något annat än att Sverige snabbt måste göra sitt bästa för att förhindra att Saleh Muslim utlämnas från Tjeckien till Turkiet. Turkiet använder sig av Interpol för att undertrycka den opposition mot president Erdoğans regim som finns i Europa och andra delar av världen. Det är inte, och har aldrig varit, Interpols uppgift att leta efter andra länders regimkritiska medborgare och oppositionella. Det är inte första gången Turkiet missbrukar medlemskapet i Interpol.

Ett utlämnande av Saleh Muslim skulle endast bidra till och stödja de krafter som vill öka motsättningarna i Mellanöstern och öka förtrycket av kurder och andra minoriteter som lever där. Det minskar möjligheterna att skapa fredligare förhållanden i Mellanöstern.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad avser ministern att göra för att förhindra att Turkiet missbrukar sitt medlemskap i Interpol på det sätt som nu sker med Saleh Muslim samt för att han omedelbart ska friges?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-26 Överlämnad: 2018-02-27 Anmäld: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga