Sveriges erkännande av folkmordet på pontierna

Skriftlig fråga 2005/06:1854 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 19 juni

Fråga 2005/06:1854 av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Sveriges erkännande av folkmordet på pontierna

Jag tackar för svaret på min fråga 2005/06:1749 och konstaterar att utrikesministern lyckats med konststycket att inte en enda gång i ord omnämna den pontiska befolkningen specifikt. Jag anser inte att jag fick svar på det jag frågade och väljer därför att fråga på nytt. Med hänvisning till bakgrunden i fråga 2005/06:1749 lyfter jag specifikt upp den systematiska utrotningen av 350 000 grekiska pontier. Sedan 1998 har det förekommit kommunikation i frågan med FN:s människorättskommission och många stater i världen har aktualiserat frågan om utrotningen av den pontiska befolkningen som påbörjades 1916 men sedan sattes i system av Kemal Atatürk under perioden 1919@1923. Enligt min mening måste Sverige och Sveriges utrikesminister agera i frågan på flera olika plan och då handlar det inte enbart om forskning etcetera. Min fråga handlar om vad den svenska regeringen och utrikesministern avser att vidta för åtgärder. Som en självständig nation måste Sverige och den svenska regeringen ensidigt erkänna folkmordet på pontierna. Den svenska regeringen måste också lyfta upp frågan om erkännande av folkmordet på pontierna på EU-nivå samt i de pågående förhandlingarna om Turkiets EU-medlemsansökan. Det gläder mig att utrikesministern i sitt svar försäkrar att frågan om behandling av landets minoriteter har en framskjuten position såväl i Sveriges bilaterala dialog med Turkiet som i den politik Sverige driver genom EU. I min tidigare fråga lyfter jag specifikt upp situationen för den pontiska befolkningen i Turkiet i dag. Utrikesministern är fortfarande svaret skyldig på vad Sverige och EU gör för att skydda den pontiska minoritet som fortfarande förtrycks i Turkiet. Jag vill fråga utrikesminister Jan Eliasson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Sverige ska erkänna folkmordet på pontierna och för att frågan om folkmordet på pontierna förs upp på dagordningen i EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-19 Besvarad: 2006-06-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-30)